Aktualności


Komunikat z dnia 10.05.2023 r.


Firma Biogal Sp. z o.o. informuje, iż w sezonie grzewczym 2023/2024 podstawowa stawka za energię cieplną nie ulegnie zmianie i zostanie na poziomie określonym w Umowach na dostawę ciepła w brzmieniu nadanym im aneksem do Umowy zawartym w 2022 roku.

Komunikat z dnia 23.09.2022 r.


Prezes Zarządu Spółki Biogal, pan Andrzej Galiński informuje, że od dnia 26 września do 1 października b.r. pracownicy firmy, pani Ewa Galińska i pan Mikołaj Borowski rozpoczną dokonywanie procedur spisywania liczników w domach Odbiorców ciepła w miejscowości Mroczno. W/w wizyty dokonywane będą sukcesywnie, zgodnie z kierunkiem przebiegu sieci cieplnej, rozpoczynając od części Mroczna zwanej Piaski od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:00 do 19:00. oraz w sobotę w godzinach: od 10:00 do 18:00. W przypadku gdyby pracownicy nie zastali Państwa w domu, prześlą do Państwa wiadomość sms z prośbą o umówienie się na spisanie liczników w innym najszybszym terminie.

Komunikat z dnia 7.09.2021 r.


Spółka Biogal informuje, iż od dnia 11.09.2021r. firma Rzymek Usługi Hydrauliczne Wodno-kanalizacyjne i C.O. Łukasz Rzymski rozpocznie wykonywanie przeglądów okresowych wymienników zamontowanych w ramach ciepłociągu Boleszyn-Mroczno. Przypominamy, że zgodnie z zawartymi przez Państwa umowami na dostawę ciepła koszty powyższych przeglądów (tj. koszty serwisu i niezbędnych do jego wykonania materiałów eksploatacyjnych) leżą po stronie Odbiorców ciepła i wynosić będą 220 zł + VAT, zgodnie z wystawionymi przez firmę Rzymek Usługi Hydrauliczne Wodno-kanalizacyjne i C.O. Łukasz Rzymski dokumentami sprzedaży.

Ponadto firma Biogal sugeruje zainstalowanie przez Odbiorców reduktorów ciśnienia na wodzie pitnej, co pozwoli zmniejszyć ryzyko uszkodzenia naczynia przeponowego na ciepłej wodzie i zaworu bezpieczeństwa, które to urządzenia zamontowane są w ramach systemu cieplnego należącego do Odbiorców, a co za tym idzie koszty naprawy w/w elementów leżą po stronie Odbiorców ciepła.

Spółka Biogal przypomina także, że zgodnie z zawartymi przez mieszkańców Boleszyna i Mroczna Aneksami nr 1 do umów dostawy ciepła niedopuszczalne jest aby Odbiorcy na własną rękę dokonywali jakichkolwiek ingerencji w wymienniki ciepła zlokalizowane w należących do nich budynkach.

Przepływy oraz inne parametry wymienników ustawione zostały przez autoryzowany serwis producenta urządzeń i nie mogą być zmieniane przez osoby nieuprawnione. W przypadku gdy firma Biogal stwierdzi ingerencję w ustawienia wymiennika, będzie zmuszona obciążyć Odbiorcę kosztami przyjazdu i pracy serwisanta, który ponownie ustawi właściwe parametry urządzenia (orientacyjny koszt jednorazowej wizyty serwisanta: 500,00 zł +VAT).

Wszelkie problemy z odbiorem ciepła należy zgłaszać do firmy Biogal i bezwzględnie zakazane jest samodzielne przestawianie narzuconych parametrów.


Archiwalne


Komunikat z dnia 15.07.2021 r.

Spółka Biogal informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych w konsekwencji awarii nastąpiło czasowe przerwanie dostaw ciepła do ciepłociągu Boleszyn-Mroczno (lewa nitka). Działania mające na celu usunięcie powyższej usterki zostały podjęte niezwłocznie i planujemy przywrócenie dostaw ciepła w ciągu 24 godzin.


Komunikat z dnia 09.11.2020r.

Spółka Biogal informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09.11.2020r. w konsekwencji awarii nastąpiło czasowe przerwanie dostaw ciepła do ciepłociągu Boleszyn- Mroczno (prawa nitka). Działania mające na celu usunięcie powyższej usterki zostały podjęte niezwłocznie i planujemy przywrócenie dostaw dziś w godzinach wieczornych.


Komunikat z dnia 29.12.2019r.

W związku z ograniczeniami w odbiorze energii elektrycznej po stronie odbiorców systemów elektrycznych kraju, Spółka nie może produkować odpowiedniej ilości energii elektrycznej, a co z tym idzie i energii cieplnej, zgodnie z zapotrzebowaniem Odbiorców ciepła.

Nie chcąc całkowicie pozbawić Odbiorców dostawy ciepła, co byłoby dla Spółki rozwiązaniem zdecydowanie dogodniejszym, Spółka zmuszona jest ograniczyć produkcję energii elektrycznej i cieplnej, ze względu na brak zainteresowania odbiorem energii elektrycznej ze strony gospodarki, będącej w okresie przerwy świątecznej.

Uprzejmie informujemy, że powstałe niedogodności nie powstały z winy Spółki, lecz są wynikiem przestoju w gospodarce.


Komunikat z dnia 13.11.2019r.

Spółka Biogal przypomina, że zgodnie z zawartymi przez mieszkańców Boleszyna i Mroczna Aneksami nr 1 do umów dostawy ciepła wymienniki ciepła zlokalizowane w budynkach Odbiorców stanowią element systemu cieplnego należącego do Dostawcy, a co za tym idzie, niedopuszczalne jest aby Odbiorcy na własną rękę dokonywali w w/w urządzeniach jakichkolwiek zmian ustawień.

Przepływy oraz inne parametry wymienników ustawione zostały przez autoryzowany serwis producenta urządzeń i nie mogą być zmieniane przez osoby nieuprawnione. W przypadku gdy firma Biogal stwierdzi ingerencję w ustawienia wymiennika, będzie zmuszona obciążyć Odbiorcę kosztami przyjazdu i pracy serwisanta, który ponownie ustawi właściwe parametry urządzenia (orientacyjny koszt jednorazowej wizyty serwisanta: 500,00 zł).

Wszelkie problemy z odbiorem ciepła należy zgłaszać do firmy Biogal i bezwzględnie zakazane jest samodzielne przestawianie narzuconych parametrów.


Komunikat z dnia 02.09.2019r.


W dniu 02.09.2019r. firma Biogal Sp. z o.o. wystawiła faktury VAT za pierwszy okres grzewczy tj. od 01.06.2019r. do 31.08.2019r. zgodnie z umowami na dostawę ciepła zawartymi z Odbiorcami.

W związku z występowaniem w tym okresie usterek technicznych ciepłociągu, a także zgodnie z deklaracjami Prezesa Spółki przekazanymi mieszkańcom Mroczna na zebraniu w Domu Ludowym udzielono następujących rabatów:

  • 66% - dla wszystkich mieszkańców Mroczna,
  • 33% - dla wszystkich mieszkańców Boleszyna

Firma Biogal zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby skutecznie wyegzekwować od Generalnego Wykonawcy prawidłowe i bezawaryjne działanie ciepłociągu.


Energia z odpadów

Produkcja biogazu rolniczego, przy wykorzystaniu procesu fermentacji metanowej nawozu naturalnego jest atrakcyjnym sposobem pozyskania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby lokalne oraz na sprzedaż.

Procesowi fermentacji można poddawać w zasadzie wszystkie rodzaje odpadów organicznych powstających w produkcji rolnej.

Rozwój lokalny

Pozyskana energia elektryczna oraz ciepło stanowi efektywny element rozwoju infrastruktury, pozwalający na zaopatrzenie w ciepło szkoły i nowe osiedla mieszkaniowe.

Wytworzona energia elektryczna sprzedawana na potrzeby energetyki pozwoli na poprawę efektywności produkcji rolniczej w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich.

Ochrona środowiska

Zastosowanie biogazowi rolniczej zapewni zminimalizowanie oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko w postaci ograniczenia emisji odorów, a także skażenia wód gruntowych i powietrza.

Proces produkcji energii elektrycznej i ciepła w wyniku fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska i jest innowacyjną formą nowoczesnego rolnictwa.

Naturgal - naturalny nawóz organiczny

Naturgal - naturalny nawóz organiczny


Naturgal jest skoncentrowanym, pełnowartościowym nawozem organicznym. Naturalny nawóz organiczny powstaje w procesie mezofilnej fermentacji w biogazowni rolniczej.

Granulowany nawóz pod wpływem wilgoci z gleby rozpada się wnikając w podłoże, gdzie uwalniają się zawarte w nich w 100% naturalne składniki odżywcze.

Nawóz Naturgal polecamy do upraw warzywniczych, roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych oraz upraw polowych, wpływa na naturalny, korzystny rozwój i wysoką jakość plonów.

Biogal sp. z o.o.


Boleszyn 7
13-308 Mroczno

sekretariat@biogal.pl

tel./fax 56 474 11 12


NIP 877-14-64-492
REGON 280472093


Biogal Ciepło

kom. +48 669 572 907
biogalcieplo@biogal.pl

Andrzej Galiński

Prezes Zarządu
kom. +48 512 036 204
andrzej.galinski@biogal.pl


Bartłomiej Galiński

Dyrektor ds. Produkcji
kom. +48 661 880 820
bartlomiej.galinski@biogal.pl


Ewa Galińska

Specjalista ds. Umów i Rozliczeń
Energii Cieplnej

kom. +48 669 572 907
biogalcieplo@biogal.pl

Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt telefoniczny.