ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 4 ? ?Efektywność energetyczna?; Działanie 4.1 ? ?Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych?.Projekt pt. ?Rozbudowa biogazowni rolniczej w Boleszynie dodatkowo o moc elektryczną 0,99 MW wraz z budową sieci ciepłowniczej dla miejscowości Boleszyn i Mroczno? współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer Projektu: UDA-RPWM.04.01.00-28-0091/16
Zadanie: "Rozbudowa biogazowni rolniczej w Boleszynie?
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-03/17/RPO

Energia z odpadów

Produkcja biogazu rolniczego, przy wykorzystaniu procesu fermentacji metanowej nawozu naturalnego jest atrakcyjnym sposobem pozyskania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby lokalne oraz na sprzedaż.

Procesowi fermentacji można poddawać w zasadzie wszystkie rodzaje odpadów organicznych powstających w produkcji rolnej.

Rozwój lokalny

Pozyskana energia elektryczna oraz ciepło stanowi efektywny element rozwoju infrastruktury, pozwalający na zaopatrzenie w ciepło szkoły i nowe osiedla mieszkaniowe.

Wytworzona energia elektryczna sprzedawana na potrzeby energetyki pozwoli na poprawę efektywności produkcji rolniczej w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich.

Ochrona środowiska

Zastosowanie biogazowi rolniczej zapewni zminimalizowanie oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko w postaci ograniczenia emisji odorów, a także skażenia wód gruntowych i powietrza.

Proces produkcji energii elektrycznej i ciepła w wyniku fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska i jest innowacyjną formą nowoczesnego rolnictwa.

Naturgal - naturalny nawóz organiczny

Naturgal - naturalny nawóz organiczny


Naturgal jest skoncentrowanym, pełnowartościowym nawozem organicznym. Naturalny nawóz organiczny powstaje w procesie mezofilnej fermentacji w biogazowni rolniczej.

Granulowany nawóz pod wpływem wilgoci z gleby rozpada się wnikając w podłoże, gdzie uwalniają się zawarte w nich w 100% naturalne składniki odżywcze.

Nawóz Naturgal polecamy do upraw warzywniczych, roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych oraz upraw polowych, wpływa na naturalny, korzystny rozwój i wysoką jakość plonów.

Biogal sp. z o.o.


Boleszyn 7
13-308 Mroczno

sekretariat@biogal.pl

tel./fax 56 474 11 12


NIP 877-14-64-492
REGON 280472093


Biogal Ciepło

kom. +48 669 572 907
biogalcieplo@biogal.pl

Andrzej Galiński

Prezes Zarządu
kom. +48 512 036 204
andrzej.galinski@biogal.pl


Bartłomiej Galiński

Dyrektor ds. Produkcji
kom. +48 661 880 820
bartlomiej.galinski@biogal.pl


Ewa Galińska

Specjalista ds. Umów i Rozliczeń
Energii Cieplnej

kom. +48 669 572 907
biogalcieplo@biogal.pl

Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt telefoniczny.